Giới chức bang New York - tâm dịch hiện nay ở Hoa Kỳ - đã cảnh báo về sự gia tăng "đặc biệt quan ngại" về một hội chứng bệnh nhi mà các nhà khoa học nghi ngờ liên quan đến dịch Covid-19.