Giới chức Hàn Quốc hôm qua khẳng định truyền thông Triều Tiên vẫn cập nhật tin tức về hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên, dấu hiệu cho thấy ông vẫn đang giải quyết với các vấn đề quốc gia một cách bình thường.