Ngày 18/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tê-đrốt Át-ha-nôm Ghê-brây-ê-xút khẳng định sẽ đánh giá một cách độc lập về việc tổ chức này đã làm tốt hay chưa trong việc xử lý vấn đề đại dịch Covid-19. Tổng giám đốc WHO cũng kêu gọi các nước tham gia đánh giá một cách minh bạch, có trách nhiệm và thiện chí.