Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 28/5 kêu gọi xóa giảm nợ cho các nước đang phát triển và có thu nhập trung bình trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang dần ảnh hưởng mạnh mẽ tới kinh tế các nước.