Hội đồng Bảo an ngày 4/6 đã họp trực tuyến mở về hoạt động gìn giữ hoà bình (GGHB) của LHQ ứng phó với đại dịch COVID-19. Hiện, các phái bộ của LHQ đang chú trọng 4 mục tiêu, trong đó ưu tiên bảo vệ lực lượng GGHB cùng năng lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhất.