Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến tích cực tại châu Âu, nhiều nước trong khu vực này đang nới rộng thêm các quy định phong tỏa nhằm đưa hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.