Ngày 6/6, hàng nghìn người đủ mọi lứa tuổi, màu da và tầng lớp tiếp tục tập trung ở bên ngoài Nhà Trắng và nhiều khu vực tại Thủ đô Washington của Hoa Kỳ để tham gia vào cuộc biểu tình đã bước vào ngày thứ 9 nhằm phản đối tình trạng phân biệt đối xử của các nhân viên thực thi pháp luật đối với người da màu.