Trong những năm qua vai trò của già làng, người cao tuổi có uy tín trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai đã được khẳng định và không ngừng nâng cao trong mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc. Họ cũng là những người đi đầu vận động nhân dân xây dựng đời sống mới no ấm, quan tâm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Những việc làm đầy ý nghĩa của già làng, người cao tuổi góp sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trở thành những tấm gương sáng cho bà con nhân dân học tập và noi theo. Góp phần tạo nên những buôn làng bình yên, no ấm trên vùng biên cương của Tổ quốc.