Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức phổ biến kinh nghiệm kỹ thuật, cũng như hỗ trợ giống vốn để nhân dân định canh định cư. Tận dụng những tiềm năng thế mạnh về khí hậu, đẩy mạnh phát triển trồng trọt chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, chung tay cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân từng bước đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu xây dựng cuộc sống mới no ấm. Đó là những việc làm thiết thực hiệu quả xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, Quân khu 4 với đồng bào các dân tộc trên địa bàn góp phần mang lại đổi thay tốt đẹp cho vùng biên giới miền tây xứ Nghệ.