Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhơn Hưng - Bộ đội Biên phòng An Giang còn hăng hái đi đầu trong việc chung tay giúp chính quyền và nhân dân địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực như tặng nhà "Mái ấm biên cương", xây phòng đọc sách nơi biên giới, phát triển nghề truyền thống...