Tiên Hải là một xã đảo còn hoang sơ, nghèo khó nơi người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản và nuôi cá lồng bè. Bằng tinh thần trách nhiệm của những người lính cụ Hồ, những cán bộ chiến sĩ và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 - Quân khu 9 đã trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật. Những việc làm thiết thực này đã góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo của xã đảo trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.