Xã Sơn Kim 2 là xã miền núi biên giới có điều kiện tự nhiên khó khăn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hạn chế, địa hình đồi núi cắt xẻ, giao thông đi lại vất vả. Song với việc phát huy tốt hiệu quả từ dự án "Thanh niên xung phong lập nghiệp" cùng với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, tinh thần quyết tâm cao của nhân dân địa phương và sự chung tay góp sức của những người lính biên phòng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành một trong những xã miền núi đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới. Kết quả đó được coi là kỳ tích ở vùng biên giới này.