Trên khắp dải biên cương của Tổ quốc, cùng với thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp là kho báu văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc anh em; mỗi dân tộc lại mang một mảng màu sắc riêng biệt góp phần vào bức tranh văn hóa đa dạng thú vị của quê hương. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa nào cần được bảo tồn và phát huy, làm sao để cho thế hệ trẻ hiểu và thêm yêu văn hóa của dân tộc mình? Đó cũng là trăn trở của một nghệ nhân ưu tú ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Ông đã dành cả đời mình để tìm câu trả lời.