Những thửa ruộng lúa nước, cho thu hoạch ổn định 2 vụ 1 năm đã tạo nên dấu ấn đặc biệt đối với đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Ninh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Bà con đã chủ động được lương thực trong thời điểm giáp hạt. Từ việc giải quyết thành công cái ăn hàng ngày; đến nay, nhiều hộ dân ở các bản làng đã phát triển được mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả trên những vùng đất Hoang Hóa. Công tác bảo vệ rừng gắn liền với sinh kế của người dân được chú trọng triển khai. Đây là kết quả của sự phối hợp tích cực giữa chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng. Kiên trì phương châm 4 cùng: "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng bàn chuyện sản xuất", đồn biên phòng Cà Xèng đã giúp đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa yên tâm định cư, thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.