Huyện miền núi Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng là nơi sinh sống của các dân tộc anh em như Tày, Nùng, Kinh, Hoa, Mông. Với sự định hướng, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương bà con các dân tộc trên vùng cao biên giới này đã chuyển đổi thành công từ vườn tạp sang trồng mía  thương phẩm và các mô hình kinh doanh hiệu quả khác. Diện mạo một vùng biên cương đã  thực sự thay đổi, cuộc sống của bà con ngày càng tốt đẹp hơn, bản làng biên giới bình yên, no ấm.