Trong 54 dân tộc anh em ở nước ta, dân tộc Rắc Lây ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận có một đời sống văn hóa - văn nghệ dân gian rất phong phú, những nhạc cụ độc đáo như Mã La, đàn đá, đàn chapi, đặc biệt là các tác phẩm sử thi, các làn điệu dân ca, truyện cổ... Tất cả đang được các nghệ nhân dân gian của người Rắc Lây gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ tương lai, để những âm thanh, những làn điệu như bản giao hưởng đa sắc, mãi âm vang núi rừng.