Chương trình Du lịch Việt tuần này mời quý khán giả và các đồng chí cùng khám phá nghệ thuật tuồng cổ.