Chương trình Du lịch Việt tuần này mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm lại dấu ấn thương cảng Phương Đông.