Với gần 8000 lễ hội lớn và nhỏ, Việt Nam được ví như đất nước của lễ hội. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh hướng về cội nguồn, lễ hội còn là hình ảnh thu nhỏ của bộ mặt làng xã người Việt nói chung và từng làng, từng xóm nói riêng. Mỗi hội làng mang một ý nghĩa, một sắc thái nhưng điểm chung nhất là niềm tâm linh, hoài vọng tưởng nhớ người xưa, những người đã có công với đất nước, địa phương của mình. Đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân Việt Nam.