Chương trình Việt Nam tươi đẹp ngày hôm nay mời quý khán giả và các đồng chí đồng hành với "Mẹ con Cám" Huỳnh Lập, Trà Ngọc trở lại với quê hương Long Xuyên thân thương.