Chương trình "Việt Nam nơi tôi đến" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng đồng hành với Lilly, Phương Anh, Huyền Thanh, Lê Hà cùng nhau khám phá Phú Yên.