Chương trình "Việt Nam tươi đẹp" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng đồng hành với Thu Trang, Tiến Luật, Tân Trề đại náo khu vui chơi tại Phú Quốc.