Chương trình "Việt Nam nơi tôi đến" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng đồng hành với Ái Phương và Chế Nguyễn Quỳnh Châu đến thăm thành phố Đà Lạt đầy thơ mộng và xinh đẹp.