Chương trình Việt Nam tươi đẹp mời quý khán giả và các đồng chí cùng Chí Thiện, Ái Phương du xuân đầu năm.