Chương trình Du lịch Việt tuần này mời quý khán giả và các đồng chí cùng khám phá những chặng đường lịch sử gắn với tiền kim loại Việt.