Ở nước Việt Nam, có một vùng đất mang tên Bình Định. Dường như trời đất hữu tình muốn dành cho Bình Định một dấu ấn riêng nên đã sắp bày một thiên nhiên vô cùng ngoạn mục, núi tiếp núi trong một trận đồ hùng vĩ. Mời quý vị cùng chương trình Du lịch Việt - Số 7 đến và tìm hiểu về mảnh đất Bình Định, nơi trận đồ thế núi hình sông, lưu giữ những di sản văn hóa vô giá của rất nhiều những tộc người đã đi qua và để lại.