Từ vẻ đẹp âm thầm, cổ kính của các di tích đình, chùa, cho đến các đồ thủ công mỹ nghệ, rồi thăng hoa thành những tác phẩm hội họa, ở đâu cũng thấy có dấu tích của nhựa cây sơn. Từ nhựa của cây sơn đã hình thành trong lịch sử văn minh người Việt một nghề truyền thống, đó là nghề sơn.