Bộ Kinh tế Đức đã công bố giai đoạn báo động số 2, theo đó, cho phép các công ty điện nước tính chi phí khí đốt cho khách hàng. Hiện chưa rõ mức giá sẽ tăng cao thế nào nhưng một nguồn tin cho hay, một hộ gia đình trung bình có 3 người sẽ phải chịu mức tăng lên tới 2.000 Euro.