Tổng thống U-crai-na sẽ phải đám phán với Nga, và các nước châu Âu cũng sẽ tham gia tiến trình đám phán nhằm đạt được các đảm bảo về an ninh. Phát biểu được Tổng thống Pháp Em-ma-nuy-en Mác-Crông (Emmanuel Macron) đưa ra trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua với người đồng cấp Rumani, Clau I-ô-ha-nít (Klaus Iohannis) khi đang ở thăm nước này.