Nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang gặp phải trở ngại mới và có nguy cơ trở nên bất khả thi. Tuyên bố được Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra ngày 09/6/2022, sau khi Iran ngắt kết nối với toàn bộ thiết bị giám sát bổ sung của IAEA, được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.