Giới chức Trung Quốc hôm qua tuyên bố nguồn cung năng lượng ở nước này nhìn chung vẫn ổn định và có trật tự, dù chịu thêm nhiều áp lực từ bên ngoài.