Tại hội nghị thường niên lần thứ 52 diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thuỵ Sĩ, các chính trị gia và nhà tài chính của khu vực Nam Mỹ đã lên tiếng kêu gọi các dạng thức mới để làm lâm nghiệp bền vững tại khu vực rừng mưa Amazon.