Australia cam kết hỗ trợ các nước Đông Nam Á 670 triệu đô-la Australia (khoảng hơn 480 triệu đô-la Mỹ) trong nhiều lĩnh vực với mục tiêu tăng cường gắn kết trong khu vực.