Nhiều hãng hàng không thế giới, thuộc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cho rằng chính phủ các nước chưa ứng phó thực sự hiệu quả với đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi các nước không áp dụng đóng cửa biên giới trên diện rộng khi đối phó với các đại dịch trong tương lai.