Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên Hợp quốc ngày 19/6/2022 cảnh báo, người tị nạn từ các nước khu vực Đông và Tây Phi có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do thiếu các khoản tài trợ.