Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 197 có những nội dung chính sau đây:

- Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Tổng Tư Lệnh Quân đội Campuchia.

- Chia sẻ kinh nghiệm công tác bảo vệ biên giới chung.

- Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác.