Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 190 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác vì hòa bình bền vững ở khu vực.

- ASEAN và Nhật Bản chia sẻ các giá trị phổ quát của thượng tôn pháp luật.

- Sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Cộng Hòa Trung Phi.