Bản tin Đối ngoại quốc phòng số 180 có một số nội dung chính sau đây:

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6.

- Việt Nam là địa điểm huấn luyện sĩ quan gìn giữ hòa bình quốc tế. 

- Tăng cường hợp tác hải quân Việt Nam - Hàn Quốc.