Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 193 có những nội dung chính sau đây:

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Hành trình thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

- Hội quân tại Nam Sudan.