Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 194 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam tham gia lễ duyệt binh Hải quân Quốc tế tại Hàn Quốc.

- Vận chuyển xong hơn 30 tấn hàng về Bệnh viện Dã chiến Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam với Israel và Australia.

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Israel.