Tình trạng đối đầu xung đột, vi phạm luật pháp quốc tế; đại dịch COVID-19; biến đổi khí hậu cùng những thách thức an ninh phi truyền thống đang tạo ra nhiều vấn đề toàn cầu, đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Từ trải nghiệm của Việt Nam thì đoàn kết và hợp tác quốc tế chính là chìa khóa quan trọng để giải quyết các vấn đề này. Đây là một trong những nội dung chính trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 77, diễn ra ngày 24/9 theo giờ Hoa Kỳ.