Từ năm 2019 đến nay, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển triển khai chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, với sự đồng hành, phối hợp nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền các địa phương, của nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Qua đó, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản, tạo niềm tin cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất.