Chuyển đổi số phải gắn liền với việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm nguy cơ lộ lọt thông tin, tấn công mạng. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị công tác phát triển chính phủ điện tử vừa được tổ chức sáng nay (22/9/2022).