Trên tuyến biên giới của tỉnh Nghệ An, những người lính mang quân hàm xanh đã đồng hành cùng dân bản với các mô hình nuôi trồng phù hợp, nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Việc làm của các anh đã và đang giúp cho đời sống của bà con biên giới đổi thay từng ngày.