Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 97:

- Tìm thấy chiếc hộp đựng nhiều hiện vật, hình ảnh nghi của Liệt sĩ tại Cần Thơ.

- Quảng Trị: Quy tập 38 hài cốt liệt sĩ.

- Ước nguyện của mẹ Hầu Thị Cấp.

- Tìm thân nhân Liệt sĩ Đỗ văn Trại.