Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 88:

- Đẩy nhanh công tác nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

- Gia Lai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ.

- Các cựu chiến binh của Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 66 - Sư đoàn 304 với hành trình đi tìm đồng đội.

- Đón liệt sĩ Đào Văn Chỉnh trở về quê hương.