Năm 2017 là năm mà công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã có những kết quả ấn tượng. Vai trò của Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Gọi tắt là Ban chỉ đạo Quốc gia 1237) của các cấp ngày càng rõ nét, hệ thống chính trị các cấp vào cuộc đồng bộ, qua đó khơi dạy tinh thần, trách nhiệm của cả xã hội chung tay vào công việc nhân văn và ý nghĩa này. Để hiêu rõ hơn những công việc đã làm trong năm 2017, tạo đà cho năm 2018 và các năm tiếp theo sẽ là cuộc trò chuyện của Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Quốc gia 1237 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.