Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội số 78:

- Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 làm việc với Quân khu 2.

- Quảng Nam: khai quật trên 375 điểm và tìm thấy 221 hài cốt liệt sĩ .

- Tỉnh Thái Bình nỗ lực trả lại tên cho 24 liệt sĩ hy sinh trong trận càn Méc Quya.

- Chuyên mục Đón anh về là hành trình tìm kiếm HCLS Vũ Duy Hùng.

- Sổ tay Liệt sĩ sẽ là thông tin về các HCLS tại Điểm cao 132 xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị.