Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội số 73:

- Mùa khô 2017 - 2018: Mục tiêu sẽ tìm kiếm hơn 1.200 HCLS ở Lào và Campuchia,

- Ngoại cảm - Nỗi đau chưa dứt.

- CCB Lào với công tác tìm kiếm HCLS quân tình nguyện Việt Nam.

- Hành trình tìm kiếm và đưa HCLS Lê Văn Kiệm từ Xiêng Khoảng về Ninh Bình.