Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 87:

- Thượng tướng Lê Chiêm dự lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ của tỉnh Nghệ An.

- Đón các anh về trong vòng tay yêu thương.

- Chương trình Đi tìm đồng đội cũng cấp thông tin liệt sĩ cho Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.

- Những người về sau hoà bình.

- Tìm kiếm thông tin nơi chôn cất liệt sĩ Hoàng Danh Phong.